ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
มีรายการจอง
 
12 13
มีรายการจอง
 
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA403

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   13 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง ประชุมหัวข้อโครงงานพิเศษนักศึกษาโลจิสติกส์ 16 กลุ่ม
รายละเอียด

BA403

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 11 พ.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   11 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บงกช ตั้งจิระศิลป์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง วิชาโครงงานพิเศษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ