ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4
มีรายการจอง
 
5
วันฉัตรมงคล
6 7
มีรายการจอง
 
8 9 10
มีรายการจอง
 
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA204

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด

BA604

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ดร.นพพร บัวอินทร์   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอบนำเสนอสหกิจศึกษา
รายละเอียด

BA403

อนุมัติ25/04/2562 เวลา 16:10:53
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 พ.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอบพรีเซนต์ออกสหกิจศึกษา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ