ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA302

เปิดอ่านแล้ว08/11/2561 เวลา 08:41:49
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พิมพิศ คชเวช   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักบริหาร"
รายละเอียด

BA306

เปิดอ่านแล้ว08/11/2561 เวลา 08:42:52
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พิมพิศ คชเวช   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักบริหาร"
รายละเอียด

BA307

เปิดอ่านแล้ว12/11/2561 เวลา 08:42:58
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พิมพิศ คชเวช   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักบริหาร"
รายละเอียด

BA603

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   23 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ยุทธจักร์ อุตเจริญ   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอบป้องกันโครงงานพิเศษของอาจารย์พิเศษ 2 ท่าน
รายละเอียด

BA604

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   22 พ.ย. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ดร.พรรษวดี พงษ์ศิริ   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอบป้องกันโครงงานพิเศษ
รายละเอียด

BA505

อนุมัติ30/10/2561 เวลา 16:57:54
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ดร.ชุติมันต์ บุญนวล   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA302

อนุมัติ10/10/2561 เวลา 17:31:13
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   21 พ.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รายละเอียด

BA606

อนุมัติ01/11/2561 เวลา 15:35:54
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   21 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอบพรีเซ็นงานกลุ่ม
รายละเอียด

BA703

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   21 พ.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอบโปรเจค
รายละเอียด

BA605

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   21 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอบจบโปรเจคโครงงานพิเศษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 59 รายการ