ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA506

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง English for work
รายละเอียด

BA506

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง English for work
รายละเอียด

BA707

อนุมัติ28/11/2566 เวลา 16:40:22
วันที่ใช้ห้อง 22 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   22 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.เกศสุดา เพชรดี   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง รายวิชาสัมมนา
รายละเอียด

BA506

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง English for work
รายละเอียด

BA507

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ   สำหรับแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวข้อเรื่อง นศ ปรึกษารายสัปดาห์
รายละเอียด

BA502

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาสัมมนา นักศึกษาโลจิสติกส์ RB
รายละเอียด

BA502

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาสัมมนา นักศึกษาบัญชีห้อง RB
รายละเอียด

BA506

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง English for work
รายละเอียด

BA506

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง English for work
รายละเอียด

BA607

อนุมัติ28/11/2566 เวลา 16:39:33
วันที่ใช้ห้อง 15 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.เกศสุดา เพชรดี   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง รายวิชาสัมมนา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ