ยินดีต้อนรับ
OFFICE
สำนักงานคณบดี
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ

การเงิน

งานกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานสารสนเทศ

About your home page

  • Written by Joomla

Your home page is set to display the four most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the 4 nest oldest articles. You can change those numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator. There is a link to your site administrator in the top menu.

If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More button to insert a break.

Read more: About your home page

งานนโยบายและแผน

งานบุคคล

งานพัสดุ

งานอาคารและยานพาหนะ