**  โครงการประชาสัมพันธ์คณะต่อหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดระยองประจำปี2559

..........................................................................................................................

**  โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย2559

..........................................................................................................................

**  กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559

..........................................................................................................................

**  FBA SPORT DAY#2

..........................................................................................................................

**  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2559

..........................................................................................................................

**  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัญฑิตศึกษา2559

..........................................................................................................................

**  พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฎิญาณและรับขวัญประดู่แดง

..........................................................................................................................

**  โครงการอบรมจริยธรรม และพิธีไหว้ครู2559

..........................................................................................................................

**  พิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

..........................................................................................................................

**  IntensiveEnglishSpeakingCourse2016

..........................................................................................................................