^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

ในหลายสาขาวิชา

www.fbakm.com

Get Adobe Flash player

KNOWLEDGE CONNER

 

 1. ข่าวการศึกษา
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสมัครงาน
 4. ข่าวทุน/วิจัย
 5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประเมินการสอนอาจารย์1/2560

09-11-2017 Hits:1131 แทปข่าวการศึกษา Super User - avatar Super User

ประเมินการสอนอาจารย์1/2560

  นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (ทุกระดับชั้น)

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

16-1-2561

16-01-2018 Hits:375 แทปข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ผู้มาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่พร้อมทั้งใหผู้ติดต่อประทับตาและลงนามในบัตรผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Read more

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

12-10-2017 Hits:914 แทปข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เรื่องการคัดเลือกที่ปรึกษาทย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Read more

7-2-2561

07-02-2018 Hits:93 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Read more

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ2560

10-11-2017 Hits:889 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

มูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 50 ทุนๆละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read more

ทุนวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย-จีน

06-11-2017 Hits:865 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

ุทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทน-จีน(NRCT-CASS)ประจำปี2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระด…

02-11-2017 Hits:879 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 15 เครื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัณฑ์รายการชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเ…

02-11-2017 Hits:819 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 15 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี

02-11-2017 Hits:806 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลด้วยระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการทางภาษา

02-11-2017 Hits:805 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการทางภาษา 80 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

6-12-2559ครุภัณฑ์รายการระบบประชุมไร้สาย

02-11-2017 Hits:773 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบประชุมไร้สาย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

12-2559 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

02-11-2017 Hits:780 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คลิกเพื่ดูรายละเอียด

Read more

7-12-2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเส…

02-11-2017 Hits:799 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงติดที่ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 27 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
next
prev

**  บริจาคโลหิต 29 มกราคม 2558

...........................................................................................................

**  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

............................................................................................................

**  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 56 ปี

............................................................................................................

**  FBA SPORT DAY#1

...........................................................................................................

**  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

...........................................................................................................

**  กิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ

...........................................................................................................

**  กิจกรรมวันสงกรานต์ ระดับบัญฑิตศึกษา

...........................................................................................................

**  โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย2558

...........................................................................................................

**  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

...........................................................................................................

**  พิธีไหว้เสาเอก 23 เมษายน 2558

...........................................................................................................

**  งานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประจำปี 2558

...........................................................................................................

** บริจาคโลหิต 12 พฤษภาคม 2558

...........................................................................................................

** อบรมผู้ปฏิบัติการขนส่งระดับ 1

...........................................................................................................

** เตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้

...........................................................................................................

** บรรยายพิเศษเรื่องธุรกิจกับการเมือง

...........................................................................................................

**  อบรมผู้ปฏิบัติการขนส่งระดับ 1 ครั้งที่ 2

...........................................................................................................

**  สัมนาเชิงปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ

...........................................................................................................

**  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

...........................................................................................................

**  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สานสายใยพี่น้อง

...........................................................................................................

**  Englih Learning Campaign#2

...........................................................................................................

**  โครงการอบรมจริยธรรมและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

...........................................................................................................

**  สานสัมพันธ์รับขวัญลูกพระจอม ปีการศึกษา 2558

...........................................................................................................

**  Freshy#58

...........................................................................................................

**  อบรมจริยธรรมและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ระดับบัญฑิตศึกษา

...........................................................................................................

**  บริจาคโลหิต 19 พฤศจิกายน 2558

...........................................................................................................

**  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "มหาบุญ ลูกทุ่งไทย"กฐินสามัคคี พ.ศ.2558

...........................................................................................................

**  งานทอดกฐินสามัคคี 21 พฤศจิกายน 2558

...........................................................................................................

** วันพ่อแห่งชาติ 2558

...........................................................................................................