**  กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสบทบพิศษ ประจำปีการศึกษา 2560

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปี 2560

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศผลการสอบคัดเลือก โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

...................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศผลการสอบคัดเลือก โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

....................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการ โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

....................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการ โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

....................................................................................................................................................................................................................................

**  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดีประจำปีการศึกษา2560

....................................................................................................................................................................................................................................

**  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่ 5 จังหวัดประจำีการศึกษา2560

....................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัญฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่1/2559(รอบ3)

.....................................................................................................................................................................................................................................

**  กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา2559

......................................................................................................................................................................................................................................

**  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่1/2559รอบ3

......................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา2559

......................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยองประจำปีการศึกษา2559

......................................................................................................................................................................................................................................

**  โครงการรับตรงใช้คะแนนGAT/PATประจำปีการศึกษา2559

......................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา2559

......................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการโควตาเรียนดีประจำปีการศึกษา2559

.......................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการโควตาพื้นที่ประจำปีการศึกษา2559

........................................................................................................................................................................................................................................

**  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อสอบผ่านโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา2559(18-2-2559)

........................................................................................................................................................................................................................................

**  รับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา2559(11-1-2559)

........................................................................................................................................................................................................................................

**  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2559ระดับปริญญาตรี4ปีโครงการรับตรงใช้คะแนนGAT/PAT(8-1-2559)

........................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2559(รอบ2)

........................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2559(รอบ1)

........................................................................................................................................................................................................................................

**  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 (9-10-2558)

........................................................................................................................................................................................................................................

**  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อสอบผ่านโครงการโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 (9-10-2558)

.........................................................................................................................................................................................................................................

**  การรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 (21-7-2558)

..........................................................................................................................................................................................................................................

**  การรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 (21-7-2558)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 (30-3-2558)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา 2558 (22-6-2558)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558 (1-5-2558)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558(30-3-2558)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  การรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558 (5-3-2558)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการโควตาพื้นที่(ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด และ ฉะเชิงเทรา) ประจำปีการศึกษา 2558

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 (12-11-2557)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (19-12-2557)

...........................................................................................................................................................................................................................................

**  ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของโครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 (26-1-2558)

............................................................................................................................................................................................................................................

**  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อสอบผ่านโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558 (24-4-2558)

............................................................................................................................................................................................................................................

CONNECT WITH US

 

CONTACT US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

                              

 

TEL:    +66 2 555-2000 Ext. 3282
FAX:   +66 2 555-2181
Mobile:  +66 8 0594-5073

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.