1 2
HTML5 Slider by WOWSlider.com v4.8

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

**  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดท่องทำนองเสนาะ

.................................................................................................................................................................................................................................

**  มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ

.................................................................................................................................................................................................................................

**  แจ้งการเดินรถและการขอมีบัตรจอดรถยนต์ ภายใน มจพ.วิทยาเขตระยอง

.................................................................................................................................................................................................................................

**  เชิญชวนยื่นคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย(Short List)

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ชุดคำสั่งเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคุ้มครองเงินฝาก การกำกับดูแลสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีที รุ่นที่ 3

..................................................................................................................................................................................................................................

**  การเป็นสมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจากรายงานพยากรณ์โรคปี ๒๕๕๙"

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘

..................................................................................................................................................................................................................................

 

ข่าวทุน/วิจัย

 

**  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

..............................................................................................................................................................................................................................

**  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน(NRCT-CASS)ประจำปี2560

...............................................................................................................................................................................................................................

**  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

...............................................................................................................................................................................................................................

**  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ

................................................................................................................................................................................................................................

**  สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน

................................................................................................................................................................................................................................

**  แจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย

................................................................................................................................................................................................................................

**  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้ยืม ปีการศึกษา 2559

..................................................................................................................................................................................................................................

**  ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา

..................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

CONNECT WITH US

 

CONTACT US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

                              

 

TEL:    +66 2 555-2000 Ext. 3282
FAX:   +66 2 555-2181
Mobile:  +66 8 0594-5073

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.