ประกาศคณะบริหารธุรกิจ และ ตารางสอบ คลิก

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

*******************************************

อังคาร 13 สิงหาคม 2562 

(ช่วงเช้า)

 -130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก

 -141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS คลิก

(ช่วงบ่าย)

 -141313204 COST ACCOUNTING II คลิก

 -141113211 INTERNATIONAL LOGISTICS คลิก

 -141213203 DATABASE SYSTEMS คลิก

(ช่วงค่ำ)

 -141113208 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND CONTROL คลิก

 -141313207 AUDITING คลิก

 -141213208 APPLICATION PROGRAM FOR GRAPHICS DESIGN IN BUSINESS คลิก

*******************************************

พุธ 14 สิงหาคม 2562 

(ช่วงเช้า)

 -140103001 ENGLISH I คลิก

(ช่วงบ่าย)

 -141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH คลิก 

 -141113209 STRATEGIC MANAGEMENT คลิก

 -141113106 BUSINESS FOR AEC MANAGEMENT คลิก

(ช่วงค่ำ)

 -140103018 ENGLISH FOR WORK คลิก

 -140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION คลิก

********************************************

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562

(ช่วงเช้า)

 -141113303 CONSUMER BEHAVIOR คลิก

 -141313208 INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL  คลิก

(ช่วงบ่าย)

 -141113205 PROCUREMENT AND INVENTORY MANAGEMENT คลิก

 -141213202 COMPUTER PROGRAMMING คลิก

 -141313202 INTERMEDIATE ACCOUNTING II คลิก

(ช่วงค่ำ)

 -141313302 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMPUTER คลิก

 -141313102 PRINCIPLES OF ACCOUNTING คลิก

 -141313301 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTICS ADMINISTRATION คลิก

********************************************

ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 

(ช่วงเช้า)

 -141113203 WAREHOUSING MANAGEMENT คลิก

 -141213204 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN คลิก

 -141313206 ADVANCED ACCOUNTING II คลิก

 -140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION คลิก

(ช่วงบ่าย)

 -140303101 GENERAL PSYCHOLOGY คลิก

(ช่วงค่ำ)

 -141113102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT คลิก

*********************************************

เสาร์ 17 สิงหาคม 2562 

(ช่วงเช้า)

 -141313105 BUSINESS LAWS คลิก

(ช่วงบ่าย)

 -141213101 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY คลิก

(ช่วงค่ำ)

 -140303601 HUMAN RELATIONS คลิก

*********************************************

อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562 

(ช่วงเช้า)

 -141113202 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS คลิก

 -141213212 INTERNET TECHNOLOGY FOR DAILY USES คลิก

 -141113107 ADVERTISTING AND PUBLIC RELATION คลิก

(ช่วงบ่าย)

 -141113101 PRINCIPLES OF MARKETING คลิก

 -140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING คลิก

(ช่วงค่ำ)

 -141213211 WEB PROGRAMMING คลิก

 -141113104 PRODUCTION MANAGEMENT คลิก

*********************************************

 

 

กู้ยืม มจพครั้งแรกทำอย่างไร

*********************************

ใบรับทราบการวิทยาทัณฑ์ 

********************************