ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

******************************************************

จันทร์ 7 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-130203110 GENERAL MATHEMATICS  คลิก

-141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141313204 COST ACCOUNTING II  คลิก

-141113211 INTERNATIONAL LOGISTICS  คลิก

-141213203 DATABASE SYSTEMS  คลิก

 *****************************************************

อังคาร 8 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-140103001 ENGLISH I  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH  คลิก

-141113209 STRATEGIC MANAGEMENT  คลิก

-141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS  คลิก

(ช่วงค่ำ)

-140303505 TABLE TENNIS  คลิก

-140303503 BADMINTON  คลิก

****************************************************

พุธ 9 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-141113205 PROCUREMENT AND INVENTORY MANAGEMENT  คลิก

-141213202 COMPUTER PROGRAMMING  คลิก

-141313202 INTERMEDIATE ACCOUNTING II  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141113303 CONSUMER BEHAVIOR  คลิก

-141313208 INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL  คลิก

(ช่วงค่ำ)

-140303401 KARAOKE  คลิก

***************************************************

พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-140303101 GENERAL PSYCHOLOGY  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141113102 ORGANIZAITION AND MANAGEMENT  คลิก

**************************************************

ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-141313105 BUSINESS LAWS  คลิก

-141113106 BUSINESS FOR AEC MANAGEMENT  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141213101 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY  คลิก

**************************************************

อังคาร 15 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-141113101 PRINCIPLES OF MARKETING  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141113202 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS  คลิก

-141213212 INTERNET TECHNOLOGY FOR DAILY USES  คลิก

-141113107 ADVERTISTING AND PUBLIC RELATION  คลิก

(ช่วงค่ำ)

-141113109 PRE CO-OPERATIVE EUCATION  คลิก

-141213103 PRE CO-OPERATIVE EUCATION  คลิก

-141313109 PRE CO-OPERATIVE EUCATION  คลิก

*************************************************

พุธ 16 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-141213208 APPLICATION PROGRAM FOR GRAPHICS DESIGN IN BUSINESS  คลิก

-141113208 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND CONTROL  คลิก

-141313207 AUDITING  คลิก

-140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSON  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-140103018 ENGLISH FOR WORK  คลิก

-140103031 CHINESE FOR BUSINESS  คลิก

*************************************************

พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-141313302 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMPUTER  คลิก

-141313102 PRINCIPLES OF ACCOUNTING  คลิก

-141313301 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTICS ADMINISTRATION  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141113203 WAREHOUSING MANAGEMENT  คลิก

-141213204 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN  คลิก

-141313206 ADVANCED ACCOUNTING II  คลิก

************************************************

ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

(ช่วงเช้า)

-140303601 HUMAN RELATIONS  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141213211 WEB PROGRAMMING  คลิก

-141113104 PRODUCTION MANAGEMENT  คลิก

-140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING  คลิก

************************************************

 

 

 

กู้ยืม มจพครั้งแรกทำอย่างไร

*********************************

ใบรับทราบการวิทยาทัณฑ์ 

********************************