ประกาศคณะบริหารธุรกิจ และ ตารางสอบ คลิก

 

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

******************************************************************

จันทร์ 20 มกราคม 2563 

(ช่วงเช้า)

-130203110 GENERAL MATHEMATICS  คลิก

-141313106 TAXATION  คลิก

-141313209 TAX ACCOUNTING  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141113204 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION MANAGEMENT คลิก

-141213206 INFORMATION SYSTEM SECURITY คลิก

 (ช่วงค่ำ)

-141313103 BUSINESS FINANCE  คลิก

-141113104 PRODUCTION MANAGEMENT  คลิก

*****************************************************************

อังคาร 21 มกราคม 2563 

(ช่วงเช้า)

-140103002 ENGLISH II  คลิก

-141113105 BUSINESS MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT  คลิก

-141313107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING  คลิก

-140103020 ENGLISH FOR INDUSTRIAL MANAGEMENT  คลิก

-140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION  คลิก

(ช่วงค่ำ)

-141113210 LEGAL AND INSURANCE IN BUSINESS LOGISTICS  คลิก

-141313210 LEGAL ASPECTS OF ACCOUNTING  คลิก

-141213207 MULTIMEDIA TECHNOLOGY FOR BUSINESS  คลิก

*****************************************************************

พุธ 22 มกราคม 2563 

(ช่วงเช้า)

-141113106 BUSINESS FOR AEC MANAGEMENT  คลิก

-141213214 OPERATING SYSTEM CONCEPT  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141213201 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS  คลิก

-141313201 INTERMEDIATE ACCOUNTING I  คลิก

-141113201 BUSINESS LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  คลิก

 (ช่วงค่ำ)

-141113206 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL  คลิก

-141213213 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING  คลิก

-141313108 FINANCIAL REPORT AND STATEMENT ANALYSIS  คลิก

*******************************************************************

พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

 (ช่วงเช้า)

-141113103 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  คลิก

-141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141313203 COST ACCOUNTING I  คลิก

-141213212 INTERNET TECHNOLOGY FOR DAILY USES  คลิก

-140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION  คลิก

 (ช่วงค่ำ)

-141113209 STRATEGIC MANAGEMENT  คลิก

-141313303 INVESTMENT AND BUSINESS PLAN  คลิก

-141213209 ELECTRONICS COMMERCE  คลิก

*******************************************************************

ศุกร์ 24 มกราคม 2563

 (ช่วงเช้า)

-141313211 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  คลิก

-141113302 LABOUR RELATIONS  คลิก

-141213210 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  คลิก

(ช่วงบ่าย)

-141113107 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS FOR BUSINESS  คลิก

-141313205 ADVANCED ACCOUNTING I  คลิก

 (ช่วงค่ำ)

-141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS  คลิก

********************************************************************* 

 

 

 

ใบรับรองแพทย์ประกอบการสอบสัมภาษณ์

 *********************************

กู้ยืม มจพครั้งแรกทำอย่างไร

*********************************

ใบรับทราบการวิทยาทัณฑ์ 

********************************